Latest Comments

20 Total
a comment on the token book in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
We need more context here. Does it means "book" as a written book or as a reserving a room in a hotel?
a comment on the token pay in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
Aquesta cadena apareix quan la pàgina resultat de la cerca ofereix serveis de pagament.
a comment on the token Top in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
I can't find the "Top" string in the link provided at the Notes, so we can't know the real meaning of "Top" in its context.
a comment on the token %s is a phone number in %s in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
Aquesta cadena hauria de traduir-se com "... és un número de telèfon a ..." o "... és un número de telèfon de ...".

Exemples:

(323) 319-6185 és un número de telèfon en Los Angeles, California. (INCORRECTE)
(323) 319-6185 és un número de telèfon de Los Angeles, California. (CORRECTE)
(323) 319-6185 és un número de telèfon a Los Angeles, California. (CORRECTE)
a comment on the token Search ideas in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
We need here some context because we don't know if "Search ideas" means "Search for ideas" or "Ideas for searching".
a comment on the token Look in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
El terme "Apariència" ni tan sols apareix al diccionari català (http://diccionari.cat).

The term "Apariència" doesn't even appear at Catalan dictionary (http://diccionar.cat).
a comment on the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
Ho veig bé.

Una altra qüestió: En sabeu alguna cosa de la política de formalitat del DuckDuckGo? Estic buscant alguna directriu però no en trobe cap, i he llegit en algun comentari en altres idiomes que la política és no usar construccions formals...

Ho comente per què hauríem de pensar-ho a l'hora de traduir, per exemple, termes com "Learn more", que pot ser "Apreneu més" o "Aprèn més", depèn de la formalitat.

Què hi penseu?
a comment on the General Rambling Reporting wrong translations 4 years and 8 months ago
Hi there, my name is Ecron and I joined a few days ago to the Translation team.

But as a software translator, I miss some features in Translation Template. The most important is some tool for reporting wrong translations (like misspelled or not suitable), because I found some cases in ca_ES translation where the most voted translation was misspelled. And there's no way to report it. So please, add some kind of report tool or the option to give negative votes to translation suggestions.

Something that I miss as well is a button for requesting context, because there are some times that a simply screenshot could solve the whole problem.

Thank you very much ;)
a comment on the token About in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
Segons el Recull de Termes de SoftCatalà hauria de ser "Quant a".
a comment on the token Settings in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 4 years and 8 months ago
Aquesta cadena fa referència a la configuració del DuckDuckGo, o als seus paràmetres, però no a les preferències de l'usuari. Per tal d'homogeneïtzar la traducció, segons el Recull de SoftCatalà, hauria d'utilitzar-se Configuració o Paràmetres.
« 1 2 »