Latest Comments

1 Total
a comment on the token %s is a %s in the domain DuckDuckGo.com for the language Catalan in Catalonia 6 years and 8 months ago
He posat "és un/una" perquè si es tracta d'un llibre ha de ser "és un" però si és una pel·lícula ha de ser "és una"
« 1 »